E-learning – Nền tảng đào tạo nội bộ

Thông tin dự án

Tekup mang đến cho một giải pháp để xây dựng nền tảng E-learning về giáo dục nội bộ doanh nghiệp. Nền tảng này cung cấp nhiều bài học và bài kiểm tra cùng với các bài học. Người dùng học xuyên suốt video, slide sau đó làm bài kiểm tra sau mỗi bài học. Sau khi kết thúc một khóa học, người dùng sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa để đánh giá kiến thức của họ về khóa học đó. Mọi người có thể tham gia nhiều khóa học trên hệ thống này để tìm hiểu về văn hóa công ty của họ và các kỹ năng mềm khác.
Truy cập trang web

Tính năng nổi bật

01.

Không giới hạn người dùng

Lượng người dùng là không giới hạn nên nền tảng này có thể áp dụng cho mọi loại quy mô kinh doanh.

02.

Tương tác trực tiếp

Người dùng có thể hỏi và trả lời mọi câu hỏi sau mỗi bài học, mang lại lợi ích và nâng cao chất lượng giáo dục

Công nghệ