Kiva – Tham vọng chuyển đổi số ngành môi giới

Thông tin dự án

Với sứ mệnh cung cấp mọi tiện ích và phúc lợi tốt nhất cho môi giới việt trong ngành bất động sản. Ứng dụng di động tự động kết nối nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp với khách hàng tiềm năng.
Truy cập trang web

Tính năng nổi bật

01.

Dịch vụ Trọn gói

Kết nối NGAY LẬP TỨC với các nhà môi giới dựa trên vị trí.

02.

Lưu trữ

Lưu ghi chú và đánh giá các nhà môi giới mà bạn đã kết nối.

03.

Dịch vụ khách hàng của KivaCare

Cập nhật nhanh chóng các thông tin bất động sản quan trọng.

Công nghệ